• Indhold

Amtmandscirkulæret

 

Om kilden
Et vigtigt led i samarbejdet mellem de danske myndigheder og den tyske besættelsesmagt var personlige kontakter mellem danske embedsmænd og folk fra de tyske myndigheder i Danmark. Disse kontakter forsøgte den danske regering at få udbygget.
Den 29. august skred indenrigsministeriet til at udsende et særligt cirkulære – en slags officiel rundskrivelse – til alle amtmænd i Danmark. Amtmændene var ledende danske embedsmænd i de forskellige amter.
I cirkulæret fastslog indenrigsministeriet, at det var ønskeligt, hvis man i højere grad ville mødes med tyskerne til sociale sammenkomster såsom middage, banketter, mv.
Læg mærke til, hvilke sammenkomster, indenrigsministeriet gerne ser amtmændene komme til, og til hvilke der ikke bedes om deltagelse fra amtmændenes side.

(1940)

Efter aftale med Indenrigsministeriet
Identifikation: Indenrigsministeriets cirkulæreskrivelse til Amtmændene om Samkvem med de Tyske Myndigheder, 29/8-40.

 
Hjælp til visning af teksten

Hent en Adobe© Reader© hvis der ikke er installeret software til visning af Adobe PDF-filer . Den kan hentes gratis og siden er på dansk.

 
 
Andre kilder
 
 
 
 
 
 
 

Revision: 16/12 2004. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund