• Indhold

Samarbejde eller modstand - Samarbejdspolitikken

Problemstilling: Grundskolen

 

 
 
 

Begrundelse

En stormagt der besætter et andet land bestemmer sjældent forløbet af besættelsen. Ydre og indre kræfter prøver i så høj grad som muligt at få indflydelse.

 
 
 

 

Problemstillinger

  1. Opstil argumenter for at Danmark skulle kæmpe mod de angribende tyskere den 9. april 1940.
  2. Opstil argumenter for at Danmark valgte kapitulation og samarbejde med tyskerne den 9. april 1940.
  3. Hvorfor slap Danmark lettere gennem Besættelsen end f.eks. Norge og Holland?
  4. Hvorfor ville tyskerne meget nødigt overtage hele styret i Danmark?
  5. Hvorfor ville tyskerne så vidt muligt undgå konflikter med den danske regering og den danske befolkning?
  6. Hvordan mente statsminister Stauning at Danmark skulle opføre sig i det nye Europa?
  7. Hvordan kunne Danmarks tilslutning til Antikominternpagten bringe landet i krig med de allierede?
  8. Hvordan kunne et dansk Folketing stemme om et grundlovsbrud?
  9. Hvad forstår man ved et aktivt samarbejde med tyskerne?

 
 
 
 
 
 
 
 

Problemstillinger er knyttet til denne artikel, mens arbejdsformer er knyttet til temaet.For grundskolen • problemstillinger
 • arbejdsformer

For ungdomsuddannelser • problemstillinger
 • arbejdsformer

 
 

DR har samlet en række filmklip om befrielsen under 4 forskellige temaer: "Befrielsesbilleder", "Det husker jeg", "På flugt" og "Historieløse".
Besøg websted med DRs filmklip om befrielsen.

 
 
 
 
 
 
 

Revision: 23/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund