• Indhold

Samarbejde eller modstand - Samarbejdspolitikken

Problemstilling: Ungdomsuddannnelser

 

 
 
 

Overordnet

Hvilke valg bliver en regering stillet overfor, når et land besættes? Hvilke hensyn skal den tage?

 
 
 

 

Spørgsmål:

 1. Hvilke aftaler blev der indgået mellem Danmark og Tyskland om, hvordan landet skulle styres efter den tyske besættelse d. 9. april 1940?
 2. Hvordan så situationen i Europa ud i de første år af krigen, set fra den danske regerings synspunkt?
 3. Hvordan så man fra tysk side på besættelsen af Danmark?
 4. Hvilke mål havde den danske regering med sin politik i de første år af besættelsen? (Inddrag Statsminister Staunings tale 8. marts 1941 og lav en liste over de argumenter, han fremfører)
 5. Hvilke argumenter blev fremført for henholdsvis en afventende og en aktiv tilpasningspolitik? Hvordan vil I karakterisere Staunings tale i den sammenhæng? Lav en liste over regeringens ønsker til amtmændenes samarbejde med besættelsesmagten og dets begrænsninger (se kilden), og tag stilling til, om cirkulæret kan tages til indtægt for en afventende eller en aktiv tilpasningspolitik.
 6. Hvad var Erik Scavenius' motiver til erklæringen af 8. juli 1940? Talen har været meget omdiskuteret senere. Tag begrundet stilling til, om han gik for langt?
 7. Hvad betød det økonomiske samarbejde med tyskerne for forskellige befolkningsgrupper? Hvilke argumenter blev der fremført for dette samarbejde?
 8. På hvilken måde søgte danske politikere at bekæmpe danskere, som var kritiske over for den førte politik og over for tyskerne?
 9. Hvilke argumenter blev der fremført for dansk tilslutning til Antikommintern-pagten, og hvilke problemer gav denne tilslutning anledning til i Danmark og i forholdet til udlandet?
 10. Hvad var begrundelsen for interneringen af de danske kommunister og Kommunistloven i august 1941? (inddrag Ole Bjørn Krafts tale i Folketinget (i kilderne); lav en liste over hans argumenter og tag stilling til, om de er relevante for det Grundlovsbrud, loven medførte)
 11. Hvilke argumenter fremførte kommunisterne mod Kommunistloven i det illegale skrift "Danske toner"? Lav en liste over deres argumenter imod loven, og tag stilling til argumenterne. Hvorfor appellerer de til sidst direkte til de andre politiske partier?
 12. Hvad førte til den såkaldte "Telegramkrise", og hvilke følger fik den?
 13. Hvad var det, der førte til, at der kom et brud mellem tyskerne og den danske regering 29. august 1943? Hvilke følger fik bruddet for magtforholdene i Danmark?
 14. Hvilken betydning havde tilpasningspolitikken indadtil i Danmark og udadtil over for andre lande? Hvilke omkostninger havde den førte politik? (Indrag Hedtoft-Hansens afskedstale for at finde argumenter til fordel for den førte politik, til belysning af dens omkostninger, og til belysning af, hvad der skulle til for at bryde med tilpasningspolitikken)

 
 
 
 
 
 
 
 

Problemstillinger er knyttet til denne artikel, mens arbejdsformer er knyttet til temaet.For grundskolen • problemstillinger
 • arbejdsformer

For ungdomsuddannelser • problemstillinger
 • arbejdsformer

 
 

DR har samlet en række filmklip om befrielsen under 4 forskellige temaer: "Befrielsesbilleder", "Det husker jeg", "På flugt" og "Historieløse".
Besøg websted med DRs filmklip om befrielsen.

 
 
 
 
 
 
 

Revision: 23/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund