• Indhold

Modstandsbevægelsen som ”Chauvinister og kommunister”?

 

Om kilden
Samarbejdspolitikken brød sammen den 29. august 1943. Det var et stort nederlag for bl.a. Socialdemokratiets ledelse. Socialdemokratiet, som havde forsvaret samarbejdet med tyskerne, stod samtidig med et forklaringsproblem over for befolkningen, som havde deltaget i augustoprøret .
Den 2. september 1943 udsendte Socialdemokratiets formand, Alsing Andersen, derfor et ”cirkulære” – en meddelelse til lederne i sit parti og i fagbevægelsen.
I meddelelsen forsvarede Andersen Socialdemokratiets og de andre store partiers politik – samarbejdspolitikken – som han beskriver som ”ansvarsbevidst” over for den danske befolkning. På samme måde beskrev Andersen modstandsbevægelsen som ansvarsløs, og som bestående af ”Chauvinister og kommunister”. (Chauvinister er et nedsættende ord for f.eks. konservative eller nationalister.)

I øvrigt:
Christmas Møller var en dansk konservativ politiker, som forlod Danmark i foråret 1942. Han tog til Storbritannien. Herfra talte han for aktiv modstand i en række radiotaler, som gennem BBC blev sendt til Danmark.
Den rigsdagsgruppe, som der tales om i teksten, er den gruppe af socialdemokrater, som var valgt til Folketinget og Landstinget.
De samvirkende Fagforbunds forretningsudvalg, som også nævnes, var den øverste ledelse for de danske fagforeninger. De samvirkende Fagforbund hedder i dag LO.

(1943)

Efter aftale med Socialdemokratiet.
Identifikation: Brev til Socialdemokratiets Hovedbestyrelse, Rigsdagsgruppe m.fl. 2/9-1943.

 
Hjælp til visning af teksten

Hent en Adobe© Reader© hvis der ikke er installeret software til visning af Adobe PDF-filer . Den kan hentes gratis og siden er på dansk.

 
 
Andre kilder
 
 
 
 
 
 
 

Revision: 17/03 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund