• Indhold

Politikerne i tyskernes fodspor?

 

Om kilden
I slutningen af september 1943 gav den illegale presse svar på tiltale til Socialdemokratiets formand.

Formanden, Alsing Andersen , havde i en meddelelse den 2. september betegnet modstandsbevægelsen som ansvarsløs og som en gruppe ”chauvinister og kommunister”. Han havde også beklaget, at den danske regering, som havde samarbejdet med tyskerne, var ophørt med at fungere på grund af augustoprøret.
Nedenfor ses uddrag af Land og Folk fra september 1943. Land og Folk var kommunisternes blad.

I øvrigt:

Goebbels var tysk propagandaminister.
Den rigsdagsgruppe, som der tales om i teksten, er den gruppe af socialdemokrater, som var valgt til Folketinget og Landstinget.
De samvirkende Fagforbunds forretningsudvalg, som også nævnes, var den øverste ledelse for de danske fagforeninger. De samvirkende Fagforbund hedder i dag LO.

(1943)

Efter aftale med ...
(det har ikke været muligt at finde nulevende rettighedshavere til denne kilde. Oplysninger i denne sammenhæng bedes rettet til Julia Gardner, UNI-C - se kontakt)
Identifikation: Fra Land og Folk, nr. 33, september 1943.

 
Hjælp til visning af teksten

Hent en Adobe© Reader© hvis der ikke er installeret software til visning af Adobe PDF-filer . Den kan hentes gratis og siden er på dansk.

 
 
Andre kilder
 
 
 
 
 
 
 

Revision: 23/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund