• Indhold

Samarbejde eller modstand - Sammenstødet mellem samarbejde og modstand

Problemstilling: Ungdomsuddannnelser

 

 
 
 

Overordnet

Hvilke interesser varetager
· folk, der mener, at de skal samarbejde med en besættelsesmagt
· folk, der mener, at man skal gøre aktiv modstand
og hvilke forhold har betydning for magtforholdet mellem disse to grupper?

 
 
 

 

Spørgsmål til artiklen og kilderne:

 1. Hvilken begivenhed udløste de første offentlige demonstrationer mod samarbejdspolitikken? Hvorfor? Hvem tog initiativet til demonstrationerne?
 2. Hvad var Christmas Møllers hensigter med sine radiotale fra BBC d. 14. maj 1942?
 3. Hvilke dele af det politiske liv stod i begyndelsen bag modstanden mod samarbejdsregeringen og tyskerne? Hvorfor var det netop disse grupper?
 4. Hvor omfattende var den aktive modstand i de første tre år af besættelsen?
 5. Hvad var modstandsfolkenes motiver til aktiv modstand, og hvilke midler brugte de?
 6. Hvad var effekten af sabotagen i begyndelsen (1942-1943)?
 7. Hvilke midler tog det officielle Danmark (samarbejdsregeringen) i anvendelse mod modstandsfolkene i begyndelsen?
 8. Hvorfor blev den illegale presse mere og populær og betydningsfuld i modstanden mod samarbejdspolitikken og i kampen mod besættelsesmagten?
 9. Hvordan kan man fortolke udfaldet af valget i marts 1943, hvis man ser på befolkningens holdning til samarbejde og modstand?
 10. Hvilke grunde kan anføres til, at stemningen i løbet af 1943 blev mere og mere velvillig over for modstand?
 11. Hvilke former for modstand førte til samarbejdspolitikkens sammenbrud i august 1943? Hvilke grupper stod bag organiseringen af denne modstand?
 12. Hvorfor valgte samarbejdsregeringen at tage bruddet med tyskerne på det tidspunkt?
 13. Hvilke grunde kan anføres til dannelsen af Frihedsrådet i september 1943?
 14. Socialdemokratiets formand, Alsing Andersen, sendte kort efter regeringens brud med tyskerne et brev til lederne i partiet og i fagbevægelsen (se kilderne). Hvordan betragter han samarbejdspolitikken og grundene til bruddet? Hvorfor er han meget skeptisk overfor "chauvinister og kommunister"? Hvad er Alsing Andersens hensigt med dette brev?
 15. Den illegale avis Land og Folk svarede på Alsing Andersens brev. Hvilke argumenter anføres mod indholdet af Alsing Andersens brev? Hvorfor?
 16. Hvorfor udbrød der en folkestrejke i København i juni 1944, og hvordan udviklede den sig?
 17. I kilderne er der nogle opråb fra Frihedsrådet til den københavnske befolkning under Folkestrejken. Hvordan kan man fortolke indholdet af disse kilder i lyset af kampen om magten mellem "de gamle politikere" og Frihedsrådet?
 18. Hvilken betydning havde begivenhederne under Folkestrejken i København i juni 44 for forholdet mellem Frihedsrådet og "det officielle Danmark" (de gamle politikere, organisationerne osv.)?

 
 
 
 
 
 

Revision: 23/02 2005. www.befrielsen1945.dk © 2005.
Undervisningsministeriet er ansvarlig for websitet. Teknik UNI•C
UNI•C - STYRELSEN FOR IT OG LÆRING
Vester Voldgade 123
København V
1552
Danmark

+45 35 87 88 89
N 55° 67.2586 E 12° 57.7133
. • Bund